نوروز ۹۲

noroz92

نوروز ۹۲

این هم شعرگونه ای برای تبریک سال و آرزوی سالی خوش برای همه و روزی شاد و ایامی خوش و شاد.

سال و ماهت نو
دلت خوش ، ماهتابت نو
تمام لحظه های زندگی ات نو ، دلت نو
خاطراتت نو

ولیکن عشق ، این اسطوره ساز زندگی
این جام عاری از دروغ ، این کهنه افسانه
همان معجون جاویدان
کهن جادوی افسانه.

 وجودت نو ، دلت نو
زندگانی نو
و لیکن قلب تو عاشق از آن معجون بی مانند
از آن عشقی که می ماند.

وجودت تازه ، جانت نو
ولیکن ای عزیز من
دلت لبریز از این کهنه افسانه

ابوالقاسم ابراهیمی

Facebook Twitter Plusone Linkedin Digg Reddit Email
Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.